ประเทศโมรอคโค

ขอวีซ่าโมรอคโค เช็คราคาทำวีซ่าโมรอคโค

รูปแบบการขอวีซ่า

Biometrics ยื่นด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้

ประกันการเดินทาง

ราคาวีซ่าท่องเที่ยว (โดยประมาณ)

ค่าบริการ

3,000฿ – 3,500฿

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

1,500฿ – 2,000฿

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศจากสถานฑูต