14 ข้อควรรู้ก่อนทำวีซ่า

เตรียมตัวดีๆ ขอวีซ่าง่ายนิดเดียว

14 ข้อควรรู้ก่อนทำวีซ่า
      ในการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ละประเทศนั้นนอกจากมีหนังสือเดินทางแล้ว ยังต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปศึกษาต่อ หรือทำธุรกิจ หลายๆประเทศยังมีข้อกำหนดให้ยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางขอเข้าประเทศเจ้าบ้าน ทั้งนี้หลายต่อหลายคนเองคงกังวลไม่น้อยในการยื่นขอวีซ่า มาเตรียมตัวกันก่อนดีกว่าจะยื่นขอวีซ่าต้องมี 14 ข้อนี้ ยื่นวีซ่าผ่านฉลุยแน่นอน มีอะไรบ้างมาดูกัน
 1. การยื่นขอวีซ่า หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. ควรเตรียมตัวยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง 2-3 เดือน
 3. ในการขอวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้นําติดไปยื่นด้วย
 4. แต่ละสถานฑูตใช้รูปถ่ายและขนาดที่อาจแตกต่างกัน ต้องศึกษาดูรายละเอียดข้อกำหนดด้วย
 5. ควรเดินทางไปถึงสถานฑูตก่อนเวลาสัมภาษณ์ 30 นาที
 6. ควรแต่งกายให้สุภาพโดยเฉพาะวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 7. ปิดเครื่องหรือฝากโทรศัพท์มือถือในบริเวณสถานฑูตจัดให้
 8. ไม่ควรทะเลาะ หรือมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะสถานฑูตสหรัฐอเมริกา เพราะอาจโดนแบล็คลิสต์ข้อหาก่อกวนได้
 9. หากเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อยื่นวีซ่านักเรียนควรแต่งชุดนักเรียนในวันสัมภาษณ์ หรือแสดงตัว
 10. ในกรณีที่ต้องการเดินทางด่วน เนื่องจาก ญาติหรือ บุคคลในครอบครัวเกิดเรื่องร้ายแรง  สามารถทําวีซ่าแบบด่วนพิเศษได้ แต่ต้องมีหลักฐานมายืนยัน เช่น ใบจดหมายยืนยันจากแพทย์ ใบมรณบัตร ใบแจ้งความ คําสั่งศาล เป็นต้น
 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอวีซ่าถูกประเภท โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่มีประเภทวีซ่าที่ค่อนข้างชัดเจน
 12. สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเทศ ทุกที่ควรมีใบจองโรงแรมและใบจองตั๋วเครื่องบินเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่า
 13. ในกรณีมีวีซ่าอยู่แล้วแต่พาสปอร์ตหมดอายุ  ให้ไปทําพาสปอร์ตใหม่แล้ว endorse หรือตีเล่มคู่กันโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่ทําพาสปอร์ตได้เลย
 14. ในกรณีที่โดนกักตัวหรือไม่ให้เข้าประเทศ  หรือมีความขัดข้องต่างๆ ทําให้ล่าช้า แต่มีวีซ่าแล้วนั้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแต่งกายไม่สุภาพ ดูไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น  เรื่องการแต่งกายจึงเป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะวัยรุ่น สุภาพบุรุษไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะหูหนีบ ส่วนสุภาพสตรีควรแต่งตัวมิดชิด สุภาพ

Tumvisa.com ยินดีให้คำปรึกษา

Tumvisa.com ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่าคู่หมั้นแต่งงาน วีซ่านักเรียน-ท่องเที่ยว (ทุกประเทศ) และวีซ่าในทุกประเภท และบริการช่วยเหลืออื่นๆ สามารถโทรติดต่อปรึกษาทีมงานได้ที่   083-057-2872, 092-269-5287 , 098-289-9273 หรือแอดไลน์ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tumvisa   การแอดไลน์ทำให้สามารถส่งหน้าพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยพิจารณาการยื่นขอวีซ่าความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อนได้