ประเทศจีน

ขอวีซ่าจีน เช็คราคาทำวีซ่าจีน

รูปแบบการขอวีซ่า

บริการยื่นแทน

เอกสารที่ต้องใช้

ประกันการเดินทาง

ราคาวีซ่าท่องเที่ยว (โดยประมาณ)

ค่าบริการ

ยื่นปกติ 1 ครั้ง 2,700฿
ยื่นปกติ 2 ครั้ง 3,700฿
(ใช้เวลา 4 วันทำการ)

เช็คราคายื่นด่วน 1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

3,500฿ – 4,500฿

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศจากสถานฑูต