เอกสารทำวีซ่าประเทศอเมริกา

เอกสารทำวีซ่าประเทศอเมริกา
การขอวีซ่าอเมริกาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทีมงาน Tumvisa.com ยินดีให้ความช่วยเหลือการท่องเที่ยวของท่าน

การขอวีซ่าอเมริกาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทีมงาน Tumvisa.com ยินดีให้ความช่วยเหลือการท่องเที่ยวของท่าน ไม่ว่าวีซ่าอเมริกาที่ท่านขอ จะเป็นประเภท วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่านักศึกษา หรือแม้กระทั่ง วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน

ทางทีมงานมีความเชี่ยวชาญสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้บริการโดยท่านไม่ต้องกังวลว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน เพียงเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่า ให้เราช่วยพิจารณา เรายินดีให้คำปรึกษา เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

(Tumvisa บริการจัดการให้)

1. ใบสมัคร DS 160

(Tumvisa บริการจัดการให้)
(Tumvisa บริการจัดการให้)

2. ใบนัดสัมภาษณ์ Appointment Confirmation

(Tumvisa บริการจัดการให้)
เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)

3. พาสปอร์ต

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน
(ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)
เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย)

4. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตร ประชาชน

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน
(ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย)
กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทํางาน กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท กรณี เป็น ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางาน และ สําเนาบัตรข้าราชการ กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

5. เอกสารรับรอง

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทํางาน
กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท
กรณี เป็น ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางาน และ สําเนาบัตรข้าราชการ
กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ
กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
(กรณีขอสเตทเมนท์ไม่ทัน ให้สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง)

6. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีขอสเตทเมนท์ไม่ทัน ให้สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง)
(หากไม่มีไม่เป็นไร)

7. หนังสือรับรองการเงิน Bank letter

(หากไม่มีไม่เป็นไร)
กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

8. ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า
กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

9. ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล

กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
รูปถ่าย 2 ใบขนาด 2x2 พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

10. รูปถ่าย

รูปถ่าย 2 ใบขนาด 2×2 พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

Tumvisa.com หวังว่าจะได้ให้บริการแก่ท่าน และยินดีให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่าอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียน-วีซ่าท่องเที่ยว ทุกประเทศ  และอื่นๆ สามารถโทรติดต่อปรึกษาทีมงานได้ที่  083-057-2872 / 092-269-5287 /  098-289-7273 หรือแอดไลน์ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tumvisa การแอดไลน์ทำให้สามารถส่งหน้าพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยพิจารณาการยื่นขอวีซ่าความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อนได้