เอกสารทำวีซ่าเชงเก้น

เอกสารทำวีซ่าเชงเก้น
เอกสารทำวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเยอรมัน วีซ่าอิตาลี วีซ่าเบลเยี่ยม วีซ่าสเปน วีซ่าเชค วีซ่าเดนมาร์ก วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่ากรีซ วีซ่าออสเตรีย

Tumvisa.com ยินดีให้คำปรึกษายื่นขอวีซ่ากลุ่มเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเยอรมัน วีซ่าอิตาลี วีซ่าเบลเยี่ยม วีซ่าออสเตรีย และในกลุ่มประเทศยุโรป ใครที่วางแผนการเดินทางในกลุ่มประเทศยุโรปนั้น ต้องทำความรู้จักวีซ่าเชงเก้นเอาไว้ หากแพลนท่องเที่ยวในยุโรป สามารถทำการขอวีซ่าจากประเทศแต่เดินทางเข้าได้ 26 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ทำให้การเดินทางของคุณก็สะดวกและง่ายมากขึ้น แต่มีข้อแม้ว่า การพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปดังกล่าว จะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่เชงเก้น (Schengen) ประเทศในเขตเชงเก้นมีอะไรบ้าง 

เอกสารทำวีซ่าเชงเก้น

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว การวางแผนเดินทางยุโรปของท่านจะสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น แค่รู้ประเทศที่เดินทางเข้า และออกระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยื่นขอวีซ่าได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเตรียมเอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่าได้ตามนี้

(Tumvisa บริการจัดการให้)

1. ใบสมัคร

(Tumvisa บริการจัดการให้)
จํานวน 2 ใบ

2. รูปถ่ายสี

จํานวน 2 ใบ
พร้อมสําเนา

3. หนังสือเดินทาง

พร้อมสําเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย

4. หลักฐานการเงิน

ย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย
- จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ - จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการทํางาน

– จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ – จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. รายละเอียดการเดินทาง

6. รายละเอียดการเดินทาง

(Tumvisa บริการจัดการให้)

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

(Tumvisa บริการจัดการให้)
(Tumvisa บริการจัดการให้)

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

(Tumvisa บริการจัดการให้)
มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น

9. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุ

มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น
หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สําหรับวีซ่าธุรกิจ)

10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท

หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สําหรับวีซ่าธุรกิจ)

Tumvisa.com ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่าเที่ยวไม่ว่าจะนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป วีซ่าเชงเก้น (วีซ่าSchengen) หรือประเภทวีซ่านักเรียน-ท่องเที่ยว ทุกประเภท และบริการช่วยเหลืออื่นๆ สามารถโทรติดต่อปรึกษาทีมงานได้ที่  083-057-2872 / 092-269-5287 /  098-289-7273 หรือแอดไลน์ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tumvisa การแอดไลน์ทำให้สามารถส่งหน้าพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยพิจารณาการยื่นขอวีซ่าความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อน