10 ข้อควรเตรียม ก่อนไปทำวีซ่า ประเทศยากๆ

ทำวีซ่าประเทศที่ขึ้นชื่อว่า ยาก! แค่ฟังดูก็หวั่นๆ จะผ่านไหม
Tumvisa เอา 10 ข้อควรเตรียมก่อนไปทำวีซ่า ประเทศยากๆ มาฝากกัน บอกเลย เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

1. พาสปอร์ตควรมีอายุ 6 เดือน

2. ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 2 – 3 เดือน

3. หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้นําเอามาด้วย

4. แต่ละสถานฑูตใช้รูปถ่ายและขนาดที่อาจแตกต่างกัน

5. ควรเดินทางไปถึงสถานฑูตก่อนเวลาสัมภาษณ์ 30 นาที

6. ปิดหรือฝากมือถือบริเวณสถานฑูต

7. ไม่ควรทะเลาะหรือมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะสถานฑูตสหรัฐ เพราะอาจโดนแบล็คลิสท์ข้อหาก่อกวนได้

8. หากเป็นนักเรียนเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนควรแต่งชุดนักเรียนเพื่อไปยื่นวีซ่า

9. หากเป็นวีซ่าด่วน ที่ต้องการเดินทางด่วน เนื่องจาก ญาติหรือ บุคคลในครอบครัวเกิดเรื่อง สามารถทําวีซ่าแบบด่วนพิเศษได้แต่ต้องมีหลักฐานมายืนยัน อาทิใบมรณบัตร ใบแจ้งความ คําสั่งศาลเป็นต้น

10. ขอให้แน่ใจว่าขอวีซ่าถูกประเภท โดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกาที่มีประเภทวีซ่าที่ค่อนข้างชัดเจน

ใครมีแผนจะไปขอวีซ่าประเทศยากๆ เตรียมตัวตามนี้ จะได้มีแนวทางไว้ก่อน หรือยังไม่มั่นใจ ต้องการคำปรึกษาดีๆ หรือใครไม่อยากทำเอง ให้ทีม Tumvisa ช่วยดูแลให้ได้นะคะ