รู้ทันกลโกง! มิจฉาชีพหลอกทำวีซ่า

บ่อยครั้ง ที่มีการหลวงลวง โดยมิจฉาชีพ หรือเอเจนต์เถื่อน ที่ขายฝันให้แก่คนที่อยากมาทำงาน เรียนต่อ ท่องเที่ยว หรือมาอาศัยอยู่ต่างประเทศ บางคนหลงเชื่อ จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้ทำวีซ่า แต่สุดท้าย.. วีซ่าที่บอกว่าจะได้กลับไม่ได้ 🙁

Tumvisa มีคำเตือนควรรู้ เพื่อให้ทุกท่าน รู้ทันกลโกง มิจฉาชีพวีซ่า จะได้ไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลา เสียประวัติ รวมถึง เสียความรู้สึกกันค่ะ

1. มีแค่ชื่อเล่นและเบอร์โทรศัพท์มือถือ ไม่รู้ชื่อจริงและนามสกุลของผู้รับยื่นวีซ่าให้
หรือรู้จักเพียงนามแฝงที่ตั้งขึ้นสำหรับเฟซบุ๊ก หรือสำหรับไลน์ โดยที่ไม่มีการให้นามบัตร ไม่ระบุชื่อและนามสกุลจริง

2. พบกันนอกสำนักงาน ผู้รับยื่นขอวีซ่า ขอพบกับคุณตามสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงานของตนหรือไม่เคยแจ้งให้คุณทราบว่าสำนักงานของตนตั้งอยู่ที่ใด

3. มีเงินเท่านั้นพอ ผู้รับยื่นวีซ่าบอกคุณว่า ขอแค่ให้คุณมีเงินเท่านั้น ก็จะได้รับวีซ่าหรืออยู่อาศัยถาวรได้ โดยไม่ขอเอกสารอื่นใดประกอบการสมัครวีซ่า เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หลักฐานด้านประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา และผลการตรวจร่างกาย

4. ใช้เอกสารปลอม ผู้รับยื่นวีซ่า ทำเอกสารปลอมหรือรูปถ่ายปลอม เพื่อประกอบการสมัครขอวีซ่าให้

5. วีซ่าท่องเที่ยวก็ทำงานได้ ผู้รับยื่นวีซ่า บอกคุณว่า วีซ่าท่องเที่ยว จะทำให้คุณสามารถทำงานได้

6. ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร ผู้รับยื่นวีซ่า รับประกันว่า คุณจะสามารถอาศัยอยู่ถาวรได้ หากจ่ายเงินให้ตน

7. ขอให้จ่ายเงินสด ผู้รับยื่นวีซ่าขอให้คุณจ่ายค่าวีซ่าและค่าดำเนินการเป็นเงินสด โดยไม่มีการเซ็นต์สัญญา
หรือไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้คุณเก็บไว้เป็นหลักฐาน

8. เรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินจำนวนมาก ผู้รับยื่นวีซ่าเรียกเก็บค่าวีซ่าและค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงินที่สูงอย่างมาก เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย

ควรหลีกเลี่ยง คนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนี้ เพราะอาจโดนโกงและตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ จะให้ดีถ้าพบเจอควรรีบแจ้งตำรวจ
จะได้ไปไม่หลอกคนอื่นๆต่อไปเนอะ